FEJebakken

Skærmbillede 2015-03-10 kl. 10.20.46
FEJebakken, er Ha(jur.) og Cand.Merc(Jur.)s helt egen digitale avis!

På FEJebakken vil der blive lagt diverse artikler vedr. vores uddannelse, både morsomme nyheder og naturligvis også nogle af en langt mere seriøs karakter. Derudover vil der også komme billeder fra fester, studieture og de forskellige virksomhedsbesøg som vi har i løbet af studieåret.

Tjek FEJebakken ud her!

______________________________________________________________________________________

Det er netop mellem de to stole vi ikke kan undværes

 

Sidste år kunne Cand.merc.(jur) uddannelsen afholde 30-års jubilæum og i disse mange år er tusindvis af erhvervsjurister sprunget ud på arbejdsmarkedet. Kandidater fra Cand.merc.(jur.)-linjen er eftertragtede, og anerkendes for deres kompetencer og tværfaglige måde at løse virksomheders og offentlige institutioners opgaver på.

Udviklingen på Cand.merc.(jur)-linjen er stadig positiv, og det har betydet en stigende interesse for linjen og den fagkombination både på Copenhagen Business School (CBS) og på arbejdsmarkedet. Der er af den grund fortsat mange studerende, der vælger at uddanne sig som erhvervsjurister på CBS.

 

Men ethvert valg er som bekendt også et fravalg. Mange CBS studerende oplever valget af Ha.jur/Cand.merc.(jur)-uddannelsen som et fravalg af den juridiske bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet (KU). I valget af studie sammenlignes disse to uddannelser ofte; både af den studerende og af de studievejledere, der har en stor påvirkning på de studerendes studievalg. Sammenligningen er som udgangspunkt naturlig, fordi de to uddannelser har det juridiske fagområde som fællesnævner. Men så bør sammenligningen også ende der – det gør den bare ikke.

Sammenligningen hos de studerene udspringer ofte af en ubegrundet bekymring om, at en erhvervsjurist jo ikke er en ”rigtig jurist”, og at en erhvervsjurist måske har sat sig mellem to stole. Denne bekymring kan hos nogle studerende udvikle sig til vedvarende usikkerhed igennem studietiden.

 

Bekymringen er ubegrundet og mangler i sin enkelthed mening. For det første fordi Cand.merc.(jur)-uddannelsen ikke udspringer af den juridiske kandidat uddannelse fra KU og skal derfor ikke betragtes som en light udgave af denne. For det andet fordi arbejdsmarkedet for længst har forstået forskellen mellem de to retninger, hvilket betyder at det er på grænsen til at være pinligt at vi som erhvervsjurister tvivler på vores egen fagprofil. For det tredje fordi det netop er mellem de to stole at vores fagprofil har en stor værdi.

For sandheden er at vi ikke kan det samme som juristerne fra KU – vi kan noget andet.

Vi kan arbejde med en lang række både rene økonomiske og juridiske områder – men det er i spændingsfeltet mellem den juridiske og økonomiske disciplin at vi ikke kan undværes. Igennem vores studietid udvikler vi nemlig nogle fremadrettede styringsværkstøjer som gør os i stand til at navigere uden om de omkostningsfyldte juridiske konflikter. Vi taler et sprog som hverken den klassiske jurist eller den klassiske økonom kan tale, men som de ofte begge forstår.

 

Det mangler derfor mening, når vi konkurrerer med KU-juristerne på arbejdsmarkedet. Hvis man har et konkurrencegen, bør man først og fremmest bruge det på at konkurrere med sig selv med henblik på at blive dygtigere fagligt og opnå den stilling, man sigter efter. Dernæst bør man konkurrere med medstuderende af samme fagskuffe dvs. de medstuderende som ender med samme fagtitel, som ønsker samme typer af jobs.

 

Hvis vi fortsat bliver ved med at sammenligne os direkte med juristerne fra KU, kommer vi indirekte til at acceptere præmissen om, at vi er et andet men også et ikke nær så godt alternativ til disse jurister. Vi skal derfor stoppe med at hænge i skørterne på KU-juristerne, og anerkende, at vi som erhvervsjurister har noget andet at tilbyde.

Som cand.merc.(jur.)’er bør vi i stedet være langt mere fokuserede på at finde vores egen erhvervsjuridiske identitet igennem vores studie og vores faglige profil.

 

 Skrevet af: Karima Tabuda (Liability Underwriter, Allianz Insurance) 

 

 

______________________________________________________________________________________